Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel

Byggfukt 

 

Med byggfukt menar man oftast den fukt som finns och blir kvar under processen att bygga en fastighet. Byggfukt finns i de flesta trämaterial samt i eventuell betong efter grundläggning.

 

Betongplatta och byggfukt

När man gjuter en betongplatta (platta på mark) tar det ofta flera månader innan byggfukten är ner på säkra nivåer. Ännu längre tar det om byggaren inte är noga att täcka plattan under uttorkning eller om vädret är fuktigt under byggprocessen. I och med att man bygger med tät isolering under betongplattan kan byggfukten enbart torka uppåt. DVS mot vistelseytan i fastigheten. Det är inte ovanligt att helt nybyggda fastigheter får så stora problem med byggfukt att huset måste saneras innan det går att använda.

 

Trämaterial och byggfukt

Historiskt sätt byggde man fastigheter under de torraste månaderna på året. Numera bygger man året om. Detta kan ge stora problem med byggfukt. Om fastigheten står exponerad för regn under byggprocessen utan fungerande väderskydd kommer stomme, tak och annat trämaterial att ta upp byggfukt. När huset börjar bli klart kommer det att finnas stora mängder vatten budet i byggmaterialet som måste torkas ut snabbt för att inte byggfukten skall leda till omfattande mögelskador. Om man dessutom bygger tätt kring detta konstruktionsmaterial har byggfukten ingen stans att ta vägen och en mögelskada är ett faktum.

 

Isolering och byggfukt

Det samma gäller isolering. De flesta moderna isoleringstyper är inte känsliga för byggfukt men allt material som kan komma i kontakt med den fuktiga isoleringen påverkas såsom konstruktionsvirke och damm.

 

Danmark och byggfukt

I Danmark har man sedan en tid ställt krav på att alla nybyggda fastigheter skall ha ett väderskydd över byggplatsen under hela byggprocessen. Detta kommer sannolikt att minska byggfukt och mögelskador dramatiskt.