Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel

Certifierad installatör av vindsavfuktare på TV den 3/4 kl 20,00!!

Johan, 28 mars 2017

TrygghetsVaktens certifierade installatör Bosse på BMR räddar en riktigt möglig vind i Lessebo.  Allt detta kan man nu se på Sofias Änglar avsnitt 10, TV5, måndagen 3/4 klockan 20,00*.  Vinden saneras mot både svartmögel och vitmögel. Därefter monteras TrygghetsVaktens vindsavfuktare för att skydda för den kalla årstidens fukt- och kondens mot insidan av yttertaket. 

Så bänka er bekvämt i TV-soffan och kika när Bosse gör jobbet!   Vill ni att Bosse eller andra certifierade TrygghetsVaktenentrprenörer ska komma hem till er fyll kontaktformuläret som vi har på hemsidan!

TrygghetsVakten Vindsavfuktare är känd gäst i  TV och har tidigare visats på Arga Snickaren samt Äntligen Hemma med Martin Timell.  http://www.tv4.se/%C3%A4ntligen-hemma/artiklar/ink%C3%B6pslista-till-martin-timells-fuktinslag-i-%C3%A4ntligen-hemma-25-november-547487b7b9a9f6bea1000055

*) går även på lördag 8/4 kl 12,05, söndag 9/4 kl 13,00 samt att se på Dplay

Vårmässa i Skåne!

Johan, 18 januari 2017

TrygghetsVakten med sin certifierade entreprenör BMR önskar er varmt välkomma 2-5 mars till Stora Villamässan i Malmö, monter nr K24!  

V Ä L K O M N A !

 

Besök oss på vårens mässor!

Johan, 11 september 2015

Besök oss på Bomässan i Norrköping 11- 13 mars 2016, monter nr A209 eller Villafamiljens Mässa i Kista monter nr.  C15 den 18-20 mars. Du kan diskutera radon, fukt i krypgrund eller exempelvis mögel på vind med oss.

Det går också bra att boka en kostnadsfri inspektion av din krypgrund eller vind med någon av våra entreprenörer. Eller kom bara förbi och plocka en broschyr.

Vi kommer även lite senare i vår  vara med på Nordbygg, Stockholmsmässan i Älvsjö den 5-8 april monter nr A18:03.

Oberoende av vald mässa är ni mycket välkomna!!

Översvämmade krypgrunder i Hallsberg

Johan, 7 september 2015

Översvämmad krypgrund i Hallsberg

I Hallsberg regnade det 110mm i helgen vilket gjorde att många krypgrunder svämmade över. De husägare som har sorptionsavfuktare monterade i sina krypgrunder har fått se dem dränkta och därmed kortslutna eftersom de ofta står direkt på marken i grunden.

Dessa krypgrunder har helt förslutna ventiler.  Detta  ”våtvarma omslag som innesluter krypgrunden”, ger bästa möjliga förutsättning för mögel- och rötsvampar som bara behöver några dygn av fukt för att gro.

De  fastighetssägare i Närke med TrygghetsVaktens krypgrundsavfuktare i sina krypgrunder står bättre rustade då dessa är monterade i taket  eller blindbotten och har mer eller mindre öppen ventilation.  Läs mer om fördelarna med en TrygghetsVakt i krypgrunden här.

Nu är det hög tid att kontrollera din krypgrund!

Johan, 21 maj 2015

Försommarjobb - nu är det dags att kontrollera din krypgrund!

Varm och därmed luft med högre fuktinnehåll trycks över Sverige under den varma årstiden. Den förvandlas till rå och kall i din krypgrund därför att luftfuktigheten stiger med ca 5% för varje grad den kyls ned.  I vissa fall kan det bildas kondens på trossbotten.

Har du något fuktskydd som förhindrar att det bildas kondens i blindbotten?  Om inte är det i hög tid att införskaffa.

Om du redan har krypgrundsavfuktare installerad kontrollera att den är i gång samt kontrollera även att grundmuren inte har någon inträngande fukt. Ser blindbotten ser fin och opåverkad ut?  Använd gärna en ledlampa och lys längs med blindbotten så ser du bättre. Sniffa lite - luktar det bra i grunden? Mer om årlig kontroll kan du läsa i vår installations- och skötselanvisning.

Hinner eller vill du inte göra inspektionen själv kan någon av våra rikstäckande certifierade entreprenörer utföra den.

 

Gröna vintrar ger växande mögelkolonier på vindar

Måns, 2 januari 2015

Den värmeisolerande, gnistrande snön på taken är borta efter senaste tidens lågtryckspassager.  Detta gör att taken blir extra utsatta för den kylande nattutstrålningen mot den mörka vinterhimlen och kondens och rimfrost bildas på insidan av takpanelen.

Tak utsatt för nedkylande nattutstrålning

Möglar det då? Svar ja och nej - så länge det är minusgrader på vinden är det ingen större fara. Det är då lågtrycken vintertid drar förbi Sverige med temperaturer på 2-5C° som temperaturen inne på vinden blir någon eller några grader högre. Då uppstår idealiska förutsättningar för påväxt av svart- och vitmögel.  Mer information om detta och andra orsaker till mögel på vindar kan du läsa här, titta på TV4as äntligen hemma avsnitt från den 25 november 2014 med Anders Timell.

Höstförberedelse titta på TV4!

Johan, 25 november 2014

Mörkret är här och löven är fallna. Det är nu hög tid att förbereda sitt hus inför vintern.  Att kontrollera utsidan av tak och rensa takavvattning är för många självklart men ännu viktigare är det att inspektera vinden. 

Ett enkelt sätt att undersöka om vinden har mögelpåväxt är att belysa dess ytor från sidan. Råsponten vid nordsidan eller ovanför sovrum är extra utsatta och ”vitt damm” i kolonier är ett säkert, första kännetäcken av mögel.

I dagens avsnitt (25/11-14) av TV4as Äntligen Hemma tar Martin Timell upp fuktproblematiken i våra hus och vi får observera en AMP-91 sanering följt av en TrygghetsVakten Vind Classic installation.

Är du osäker gällande din vind så fotografera gärna och skicka över till TrygghtesVakten för rådgivning.

4 av 5 bostäder har undermålig innemiljö

Rikard, 11 november 2013

Boverket samlade in mängder av data i en undersökning som kallades BETSI. Efter hand analyseras datan mer och mer; i senaste numret av medlemstidningen för Svenska Innemiljöföreningen rapporteras bl a följande:

"Sarka Langer, adjungerad professor vid Chalmers och anställd på IVL Svenska Miljö- institutet AB, berättade därefter om sin forskning och analyser av BETSI-undersökningens data. En slutsats Langer drar är att 80 % av de undersökta husen inte uppfyller kraven på inomhusluft i svenska bostäder."

80% av husen klarar inte de i mina ögon för lågt ställda kraven på inomhusmiljö. Förresten har allergier ökat med ca 300% sedan oljekrisen. Hälften av barnen har nu någon form av allergi. Kan det vara dags att göra något åt inomhusmiljön i Svenska hem måntro?

 

 

Hälsomässiga?

Rikard, 18 oktober 2013

3H-projektet "Hälsomässigt hållbara hus" har slutredovisats. 7640 boende i 481 fastigheter har intervjuats. Av dessa hus var det endast ett 20-tal som inte var sjuka. Den första gemensamma nämnaren för de friska husen var att de är fuktsäkra. Men är det inte ett underbetyg till lagstiftning, regleringar och bransch när bara 4% av husen är friska?

Dom mot enstegstätade fasader

Rikard Bergsten, 15 december 2011

Ännu en dom har meddelats i fråga om enstegstätade fasader som lett till allvarliga fuktskador. Hustillverkaren döms av Eksjö tingsrätt att byta ut 23 fasader till fasader med dränerings& luftningsspalt bakom väderskyddet.

Domstolen anser att man inte kan bygga hus för konsumenter med en teknik som inte är tillräckligt utprovad. Domstolen var oenig, en rådman anser att hustillverkaren inte gjort något fel då byggmetoden vid tillfället var ”erkänd av byggbranschen”.

Låt mig först slå fast att metoden saknar möjligheter att fungera. Det enda som kan få den att fungera är en 100% felfri fasadtätning och en 100% felfri innertätning (invändig ångspärr) i kombination med en 100% felfri bygguttorkning. Ett sådant hus har aldrig byggts och kommer förmodligen aldrig att byggas. Skit händer och konstruktioner måste tåla det. Metoden är alltså direkt undermålig.

Frågor som uppstår är

1) hur kan en sådan metod – som alltså saknar förutsättningar att fungera – bli ”erkänd i byggbranschen”?

2) hur kan det spela någon roll om den är erkänd och använd av andra om den ändå saknar förutsättningar att fungera. Jag förstår inte den avvikande rådmannens resonemang. En undermålig konstruktion är undermålig även om den används av andra. Det faktum att (minst) hälften av husen i Sverige har fuktskador kan inte gärna befria konstruktörer för ansvaret för dåliga konstruktioner.

3) varför har inte byggbranschen egenskapsansvariga som får godkänna en konstruktion utifrån den egenskap de är ansvariga för? (Brand, ljud, fukt, hållfasthet etc). Andra branscher jobbar så men i byggbranschen kan en trettioåring utan fuktkunskaper välja konstruktionsmetod efter eget skön. Obegripligt.

Villaägarna har drivit frågan för husägarna. Ett liknande fall i Helsingborgs tingsrätt kom till snarlik dom.